Info til boligsøgende

​Det er kun personer på ventelisten der kommer i betragtning til ledige boliger. 

Man kan blive opnoteret på ventelisten, når man er fyldt 15 år.

Hvordan kommer man på ventelisten og bliver aktivt boligsøgende?

​1. Kom på ventelisten

For at komme på ventelisten skal du betale et opnoteringsgebyr, og sende os dine personlige oplysninger. 

Det koster 150 kr. at komme på ventelisten. Opnoteringsgebyret dækker for resten af indeværende år.

Du kan betale på tre måder:

-​Mobilepay: 61575 - Kontakt os før pengene sendes, og fortæl hvem du er,  (se punkt 2) og fra hvilket mobilnummer pengene bliver sendt.

-​Bankoverførsel: Reg. nr. 3409, Konto nr. 3409 523463 - Oplys navn, så vi ved, hvem der har overført pengene.

-​Mobilepay på kontoret og indmeldelse samtidig. (fra 01-01-2023 kan der ikke længere betales med kontanter på kontoret)

2. Lav din ansøgning, så vi ved, hvad du søger
Du skal kontakte os på enten mail@bohadsten.dk eller via kontaktformularen på hjemmesiden.
Du skal oplyse:

-​Navn

-​Adresse

-​Fødselsdato

-​Telefonnummer

-​Mailadresse

-​Ønsker til type, størrelse og etage på boligen

-​Evt. andre ønsker til boligen

Vi fremsender dit opnoteringsnummer på mail.

3. Vent på, at der dukker et boligtilbud op i din mail

Du vil også få en SMS, hvis der er et tilbud på vej til dig. I tilbuddet kan du se, hvilken bolig du er blevet tilbudt. Du vil kunne se adressen, størrelsen på boligen, og hvad huslejen er.
Der vil være en svarfrist på, hvornår du skal takke ja eller nej til boligen.
Det er vigtigt, at du svarer på tilbuddet, da du ellers vil blive sat i bero.

4. Bevar din ansøgning
Vær opmærksom på at det årligt koster 100 kr. at være på ventelisten.
Du vil modtage en opkrævning, som du kan melde til BS.
Du vil modtage opkrævningen i januar hvert år.
Hvis beløbet ikke betales inden forfaldsdatoen vil du blive afmeldt ventelisten, og vil dermed miste den opsparede anciennitet.

Hvornår får man en bolig?

Nye boligsøgende skal regne med fra to års ventetid. Søger du et rækkehus eller bolig i Hadstens centrum, kan det tage op til 6 år eller mere.

Ventetiden afhænger af:

-​Hvor mange opsigelser vi får.

-​Hvor længe du har stået på venteliste.

-​Hvilke boliger du søger.

-​Om du har en fortrinsret. Se venligst nedenfor.

Bolighavende ansøgere, der afgiver en bolig for at få en anden, har fortrinsret til hver 2. ledige bolig. Dog først efter 18 måneders botid.

Favrskov Kommune har ret til at disponere over hver fjerde ledige bolig til boligsociale formål.

Enkelte boliger er mærket til en gruppe af ansøgere; for eksempel ungdomsboliger og pensionistboliger.

I helt særlige tilfælde kan der gives en fortrinsret til brudte familier med børn (Gælder familier der i forvejen bor i Hadsten Boligforening.) Der gives max. 2 tilbud. Ansøgeren kan stille krav om antal rum, men ikke i hvilke afdelinger.

I særlige tilfælde kan der gives fortrinsret til bolighavende til en bedre egnet bolig, mod fremvisning af en lægeerklæring. Der skal være tale om et reelt behov for en bedre egnet bolig. Hvis en ansøger med fortrinsret med lægeerklæring takker nej til en tilbudt bolig, kan boligforeningen bede om en speciallægeerklæring, hvori der skal uddybes hvilke særlige forhold der gør sig gældende. Siger en ansøger nej til det næste tilbud - frafalder fortrinsretten.

I vores søgevejledning kan du læse mere om, hvornår du kan forvente at få en bolig.
Du kan læse den lige her. 


Åbningstider:

Mandag kl. 9-11 og 13-14.30

Tirsdag kl. 14-17

Onsdag LUKKET

Torsdag kl. 9-11 og 13-14.30

Fredag kl. 9-11

Påske og jul/nytår:

De tre hverdage før Skærtorsdag
og i hverdagene mellem jul og nytår har vi åbent på kontoret mellem kl. 9-11.

Har du nogle spørgsmål udfyld nedenstående formular.

 
 
 
 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Hadsten Boligforening

Søndergade 35,

8370 Hadsten

Tlf.: 87 61 36 00

E-mail: mail@bohadsten.dk

CVR: 22804316