Helhedsplan afdeling 22 - Hovvej og Hadbjergvej

Materiale fra beboermødet i Aktivitetshuset 27.02.2024​:

Præsentation fra ERIK Arkitekterne

Præsentation fra Hadsten Boligforening

​----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herunder kan du læse det materiale der tidligere er udleveret og gennemgået på møder om helhedsplanen:

Vær OBS på at det nyeste materiale ligger øverst på denne side

Nyhedsbrev december 2023

Nyt om helhedsplanen:

Fristen for at byde ind som totalrådgiver for helhedsplanen er forlænget til 4. maj, da det har været nødvendigt at ændre i rettelsesblad.

Altanlukningen

Flere lejere har ønsket at beholde de lukkede altaner på Hadbjergvej 14, 16 og 18. Landsbyggefonden er ikke indstillet på at give støtte til etablering af tilgængelige boliger i det omfang vi endte op med at få. Et led i denne forhandling var demontering af altanlukningerne. LBF oplever stigende problemer med fugt og skimmel i lukkede altaner samtidig med, at der ikke kan tilføres direkte frisk luft til boligerne. LBF står derfor stejlt på, at altanlukningerne skal fjernes for at de ville støtte de tilgængelige boliger.

Lidt om helhedsplanen

I Hadsten Boligforening arbejder vi på, at der skal gennemføres en Helhedsplan for afdeling 22 - de 135 boliger på Hovvej 90-100 og 

Hadbjergvej 14, 16, 18 og 20-46.

At lave en helhedsplan betyder, at man laver en renovering af alle afdelingens bygninger og boliger. Man laver også forbedringer af udearealerne. 

Vi har de sidste par år lavet en række tekniske undersøgelser af afdelingen - og det er tiltrængt, at der sker en større renovering af afdelingen. De ældste dele af afdelingen er fra 1969.

Her på siden kan du læse mere om Helhedsplanen i nedenstående dokumenter.  

-Beboerinformationsmøde afdeling 22

-Beboerinformationsmøde Hadbjergvej 14, 16 og 18

-Beboerinformationsmøde Hovvej 90, 92 og 100

-Beboerinformationsmøde Hovvej 94, 96, 98 og Hadbjergvej 20 - 46

-Bilag - Helhedsplanen 

​Hadsten Boligforening

Søndergade 35,

8370 Hadsten

Tlf.: 87 61 36 00

E-mail: mail@bohadsten.dk

CVR: 22804316